Παγομηχανές Carotti

Ice cubes (Παγοκύβοι)


CB 18

image_alt_text

CB 25

image_alt_text

CB 30

image_alt_text

CB 45

image_alt_text

CB 55

image_alt_text

CB 70

image_alt_text

CB 90

image_alt_text

CB 120

image_alt_text

CB 150

image_alt_text

C 90 (Χωρίς καμπίνα)

image_alt_text

C 151 (Χωρίς καμπίνα)

image_alt_text

C 301 (Χωρίς καμπίνα)

image_alt_text

C 601 (Χωρίς καμπίνα)

image_alt_text