Ποτηριέρες – Πιατοθήκες

Περιγραφή

  • Ανοξείδωτες με συρόμενα τζάμια
  • Συρόμενα ανοξείδωτα
  • Σε διάφορες διαστάσεις
  • Ιδιοκατασκευές

Περιγραφή

Περιγραφή

  • Ανοξείδωτες με συρόμενα τζάμια
  • Συρόμενα ανοξείδωτα
  • Σε διάφορες διαστάσεις
  • Ιδιοκατασκευές
  • Ψωμιέρες