Πόρτες Ψυκτικών Θαλάμων- Πόρτες Εργαστηρίου

Περιγραφή

  • Ανοιγόμενη Πόρτα έτοιμη να τοποθετηθεί σε Ψυκτικό Θάλαμο συντήρησης ή κατάψυξης.
  • Χοντρό λάστιχο σιλικόνης για σωστή σφράγιση
  • Υποδοχή για αντίσταση
  • Συρόμενη Πόρτα  ίδιων προδιαγραφών
  • Πόρτες Εργαστηρίου Μονές -Διπλές
  • Μεντεσές περιστροφικός γιά άνοιγμα  μέσα- έξω